مرکز مشاوره کلیه امور مربوط به چاپ و بسته بندی

شرکت صنایع پیش از چاپ لیتوس متشکل از واحدهای زیر می باشد

  • واحد بازرگانی و امور مشتریان
  • واحد گرافیک و عکاسی صنعتی
  • واحد طراحی
  • واحد تولید
  • واحد مونتاژ
  • واحد کنترل کیفیت
  • واحد حسابداری